Banner a la carte

Bevolkingsgroei stopt door honger en ziekte

Trefwoorden:
bevolking daalt, graan malen, tekort aan vruchtbare grond, verhuis naar vruchtbare valleien, weven, wol spinnen

Periode:
IJzertijd (150 - 57 voor Christus)

Domein:
economisch, sociaal

Samenlevingstype:
landbouwers

Cultuurgroep:
Kelten

Bevolkingsgroei stopt door honger en ziekte

Bootvormige maalsteen.