Banner a la carte

Mijn rondleiding


De rondleiding die ik kies, is bestemd voor:
groep 1groep 2groep 3groep 4


60'90'120'

Overzicht:

Naar het overzicht

SAMENSTELLEN RONDLEIDING À LA CARTE

Heb je al concrete afspraken gemaakt met onze reservatiedienst? Ligt je ‘time slot’ al vast? Neen? Ga dan even terug via deze link. Stel dan nu je rondleiding à la carte samen.

Hoe ga je te werk?

Vul eerst de gegevens aan in de kolom links. Maak dan je keuze uit een 50-tal onderwerpen. Je vindt ze allemaal op deze pagina en kan ze eenvoudig aan- en uitvinken. Je ziet hoeveel tijd de gids voor elk onderwerp nodig heeft. We voorzien steeds 10 minuten voor de in- en uitleiding. Heb je een voorkeur voor een periode, domein, samenlevingstype of cultuurgroep? Gebruik de filters om je keuze te vereenvoudigen. Vergeet ook niet te klikken op de foto’s. Je vindt zo extra informatie, o.a. welke objecten aan bod komen.

Zijn al je keuzes ingegeven? Klik ten slotte op ‘verstuur’. Het museum ontvangt automatisch het ingevulde formulier.

Wil je voor elke groep dezelfde rondleiding à la carte? Vul één keer dit formulier in. Wil je voor elke groep andere topics? Verstuur dan per groep dit formulier.


naar onderdeel Klimaat beslist over komen en gaan neanderthalers

5

ijstijden, overleven, tussenijstijden
naar onderdeel Lichaam neanderthaler aangepast aan hard bestaan

5

communicatie, lichaamsbouw
naar onderdeel Meesters in het bewerken van vuursteen

5

bewerkingstechnieken vuursteen, schrabbers, vuistbijlen, werktuigen
naar onderdeel Berekende en efficiënte jagers

5

bejaagde diersoorten, jachttechnieken, jagen in groep
naar onderdeel Jagers-verzamelaars hebben vaste trekroutes

10

nomaden, rondtrekken op ritme seizoenen, tentenkamp
naar onderdeel Zuinig zijn met  vuursteen

5

geperfectioneerde bewerkingstechniek vuursteen, uniforme klingen
naar onderdeel Zeventig meter speerwerpen

5

jacht met speer en speerwerper, open graslandschap, rendieren en paarden
naar onderdeel Georganiseerd leven in kampen

10

been en gewei bewerken, huiden bewerken, pijlen maken, vuursteen kappen, water koken
naar onderdeel Overvloed maakt leven makkelijker

5

bosrijk en waterrijk landschap, milde temperaturen, vissen, voedsel in overvloed
naar onderdeel Landbouwers zoeken en vinden ideale leefomgeving

5

grasland, hout, leem, vuursteen, water
naar onderdeel Boeren maken aardewerk volgens vast procedé

5

aardewerk, bandkeramiek
naar onderdeel Leven volgens de seizoenen

10

landbouwactiviteiten per seizoen, seizoenen
naar onderdeel Bijlen: meer vragen dan antwoorden

5

contact jagers-verzamelaars en eerste boeren, doorboorde bijlen, verdwijnen eerste boeren
naar onderdeel Iedereen wordt boer

5

akkerbouw, veeteelt, werktuigen
naar onderdeel Boeren doen ook aan mijnbouw

5

bevolkingsstijging, houwelen, klingen, nood aan meer landbouwgronden, nood aan vuurstenen werktuigen, vuursteenmijn
naar onderdeel Meer ruilhandel dankzij ploeg en wiel

5

graanoverschotten, handelsnetwerken, ruilhandel, uitvinding kar, uitvinding ploeg, uitvinding wiel
naar onderdeel Boeren in de ban van vee

10

mensen en vee leven onder één dak, woonstalhuizen
naar onderdeel Massale ontbossing met bronzen bijl

5

bronstijd, bronzen bijlen
naar onderdeel Urnenveld markeert leefgebied

5

aanleg begraafplaatsen, crematie, grafheuvels, urnenveld
naar onderdeel Een mysterieus fenomeen

5

bronzen voorwerpen, depots (verzameling van materialen doelbewust begraven)
naar onderdeel Boeren dumpen brons

5

brons, ijzer
naar onderdeel Intensieve handel in ijzer en zout

5

ijzer, nieuwe handelsnetwerken, ontstaan elite, sociale differentiatie, zout
naar onderdeel IJzer en zout maken het verschil

5

ontstaan sociale verschillen, voordelen ijzer en zout
naar onderdeel Lappendekens van akkers houden mensen in leven

5

bevolkingsstijging, kleinere leefgebieden
naar onderdeel Alleen elitefiguren verwerven luxevoorwerpen

5

contacten met Kelten, elitefiguren, grafgiften
naar onderdeel Bevolkingsgroei stopt door honger en ziekte

5

bevolking daalt, graan malen, tekort aan vruchtbare grond, verhuis naar vruchtbare valleien, weven, wol spinnen
naar onderdeel Vele boerengemeenschappen vormen stam van de Eburonen

5

Eburonen, eigen munt, koningen, patroon-cliëntsysteem, stamverband
naar onderdeel Wat betekenen de Keltische halsringen?

5

torques (halsringen)
naar onderdeel Caesar neemt wraak na list Ambiorix

15

Ambiorix, De bello gallico, Gallische krijger, Gallische oorlog, goudschat, Julius Caesar, Romeinse soldaat, verovering Gallië
naar onderdeel Keizer Augustus stimuleert romanisering

5

keizer Augustus, mengcultuur, romanisering, strategische ligging Tongeren
naar onderdeel Tongeren ligt strategisch

5

rivier Jeker, verbinding Romeins wegennet, vruchtbaar leemgebied
naar onderdeel Plaatselijke variant van Romeinse cultuur ontwikkelt zich

5

keizer Tiberius, mengcultuur, overname Romeinse cultuur, romanisering
naar onderdeel Atuatuca Tungrorum

10

aquaduct, poorten, stadsmuren, stadsopbouw Tongeren
naar onderdeel Tongeren opgenomen in grootschalig handelsnetwerk

5

aardewerk uit alle windstreken, geld, grootschalig handelsnetwerk, handel, Romeins muntstelsel
naar onderdeel Residentieel Tongeren is ook stad van ambachtslieden

5

ambachtelijke nijverheid, ambachtslui, hoornbewerker, leerlooier, pottenbakker
naar onderdeel Graan veilig bewaard in reusachtige opslagplaats

5

graan, horreum, opslagplaats
naar onderdeel Gewone en opvallende graven

5

begraafplaats, crematie, gedenkstenen, grafstenen
naar onderdeel Bezoekers van badgebouw dompelen zich onder in Romeinse levensstijl

10

baden, badgebouw, badritueel, huidschraper, lichaamsverzorging, olie en parfum, ring van Commodus, Romeinse kleding en lichaamsverzorging, Romeinse lifestyle, thermen
naar onderdeel Aquaduct voorziet Tongeren van water

5

aquaduct, houten kanaal, stenen constructie
naar onderdeel Forum is kloppend hart van stad

5

architectuur, bronzen beelden, handelsplaats en ontmoetingspunt, politiek centrum
naar onderdeel Romeinen beïnvloeden bouwstijl elites

10

bouwoffers, exterieur en architectuur, hypocaustum, leem, private woning, vensterglas, vloerverwarming
naar onderdeel Interieur stadswoningen in Romeinse stijl

5

fresco, kleurstoffen, mozaïek, stadswoning, wandschilderingen
naar onderdeel Stadswoningen ontworpen volgens Romeins model

10

eetkamer, kelder, keuken, ontvangstkamer, werkkamer
naar onderdeel Nieuwe rijken vervangen oude elites

5

drinkgelag, nieuwe rijken, symposium
naar onderdeel Tempelcomplex is dé plek om goden te vereren

10

godenbeeldjes, Jupitergigantenzuil, magie, Mercurius, Minerva, polytheïsme, syncretisme, tempel in Tongeren, Venus, voorbeeld van Gallo-Romeinse mengcultuur, wijstenen
naar onderdeel Stadsmuur bevestigt status van Atuatuca Tungrorum

5

hoofplaats civitas Tungrorum, statussymbool, statuut muncipium of stad, stenen stadsmuur
naar onderdeel Het leven op het platteland

5

arme zandgronden, graan, heerbanen, platteland, vruchtbare leemgronden
naar onderdeel Luxueus leven in Romeinse villa op platteland

5

grote landbouwbedrijven, herenboeren, villa
naar onderdeel Boerengemeenschap is schakel in runderteelt

5

akkerbouw, Romeinse landbouweconomie, runderteelt, woonstalhuizen
naar onderdeel Herenboeren produceren massaal graan door bedrijfsmatige aanpak

5

akkerbouw, grootschalige landbouwbedrijven, nieuwe aanpak, nieuwe fruitsoorten, vruchtbare leemgronden
naar onderdeel Eigenaar van villa begraven onder indrukwekkende grafheuvel

5

begrafenisrituelen, grafgiften, grafheuvel
naar onderdeel Begrafenis eindigt met optrekken tumulus

5

begrafenisceremonie, begrafenisrituelen, dodenmaal
naar onderdeel Villabewoners vereren goden op eigen cultusplaats

5

cultusplaats, openluchtheiligdom
naar onderdeel Veeteelt is essentieel voor landbouweconomie

5

arme zandgronden, grootschalige runderteelt, Kempen, kleinschalige akkerbouw
naar onderdeel Openluchtheiligdom heeft religieuze en politieke functie

5

cultusplaats, openluchtheiligdom, politieke bijeenkomst
naar onderdeel Vicus vervult stedelijke functies op platteland

5

commercieel en religieus centrum, handelspost, Vicus