Banner a la carte

Iedereen wordt boer

Trefwoorden:
akkerbouw, veeteelt, werktuigen

Periode:
Neolithicum (4300 - 3000 voor Christus)

Domein:
economisch

Samenlevingstype:
landbouwers

Cultuurgroep:
Michelsberg-mensen

Iedereen wordt boer

Buidelbeker, een voorraadpot van lokale makelij.

Maalsteen: ligger en loper.