Banner a la carte

Boeren doen ook aan mijnbouw

Trefwoorden:
bevolkingsstijging, houwelen, klingen, nood aan meer landbouwgronden, nood aan vuurstenen werktuigen, vuursteenmijn

Periode:
Neolithicum (4300 - 3000 voor Christus)

Domein:
economisch

Samenlevingstype:
landbouwers

Cultuurgroep:
Michelsberg-mensen

Boeren doen ook aan mijnbouw

Vuurstenen punt van een houweel.