Banner a la carte

Herenboeren produceren massaal graan door bedrijfsmatige aanpak

Trefwoorden:
akkerbouw, grootschalige landbouwbedrijven, nieuwe aanpak, nieuwe fruitsoorten, vruchtbare leemgronden

Periode:
Romeinse tijd (10 voor Christus - 150 na Christus)

Domein:
economisch

Samenlevingstype:
landbouwers

Cultuurgroep:
Romeinen

Herenboeren produceren massaal graan door bedrijfsmatige aanpak

Ijzeren ploegschaar.