Banner a la carte

Tongeren ligt strategisch

Trefwoorden:
rivier Jeker, verbinding Romeins wegennet, vruchtbaar leemgebied

Periode:
Romeinse tijd (10 voor Christus - 300 na Christus)

Domein:
politiek-territoriaal

Samenlevingstype:
landbouwers

Cultuurgroep:
Romeinen

Tongeren ligt strategisch

Consumptieafval van varkens.