Banner a la carte

Tongeren opgenomen in grootschalig handelsnetwerk

Trefwoorden:
aardewerk uit alle windstreken, geld, grootschalig handelsnetwerk, handel, Romeins muntstelsel

Periode:
Romeinse tijd (10 voor Christus - 300 na Christus)

Domein:
economisch

Samenlevingstype:
landbouwers

Cultuurgroep:
Romeinen

Tongeren opgenomen in grootschalig handelsnetwerk

Zilveren denarius van Antoninus Pius uit de jaren 140-144.

Versierde kom in terra sigillata.

Gebronsde beker.

Spreukbeker, drinkbeker voor wijn met spreuk.