Banner a la carte

Lappendekens van akkers houden mensen in leven

Trefwoorden:
bevolkingsstijging, kleinere leefgebieden

Periode:
IJzertijd (825 - 425 voor Christus)

Domein:
sociaal

Samenlevingstype:
landbouwers

Cultuurgroep:
Hallstatt-mensen

Lappendekens van akkers houden mensen in leven