Banner a la carte

Klimaat beslist over komen en gaan neanderthalers

Trefwoorden:
ijstijden, overleven, tussenijstijden

Periode:
Paleolithicum (500 000 jaar - 30 000 jaar geleden)

Domein:
sociaal

Samenlevingstype:
jagers-verzamelaars

Cultuurgroep:
Neanderthalers

Klimaat beslist over komen en gaan neanderthalers