Banner a la carte

Veeteelt is essentieel voor landbouweconomie

Trefwoorden:
arme zandgronden, grootschalige runderteelt, Kempen, kleinschalige akkerbouw

Periode:
Romeinse tijd (10 voor Christus - 300 na Christus)

Domein:
economisch

Samenlevingstype:
landbouwers

Cultuurgroep:
Romeinen

Veeteelt is essentieel voor landbouweconomie