Banner a la carte

Forum is kloppend hart van stad

Trefwoorden:
architectuur, bronzen beelden, handelsplaats en ontmoetingspunt, politiek centrum

Periode:
Romeinse tijd (10 voor Christus - 150 na Christus)

Domein:
cultuur, economisch, politiek-bestuurlijk, sociaal

Samenlevingstype:
landbouwers

Cultuurgroep:
Romeinen

Forum is kloppend hart van stad

Komposietkapiteel, combinatie van de acanthusbladeren van de Korinthische orde met de voluten van de Ionische.