Banner a la carte

Bijlen: meer vragen dan antwoorden

Trefwoorden:
contact jagers-verzamelaars en eerste boeren, doorboorde bijlen, verdwijnen eerste boeren

Periode:
Neolithicum (4900 -4300 voor Christus)

Domein:
sociaal

Samenlevingstype:
landbouwers

Cultuurgroep:
Rössen-mensen

Bijlen meer vragen dan antwoorden

Doorboorde bijl of strijdhamer in zandsteen.