Banner a la carte

Landbouwers zoeken en vinden ideale leefomgeving

Trefwoorden:
grasland, hout, leem, vuursteen, water

Periode:
Neolithicum (5300 - 4900 voor Christus)

Domein:
economisch

Samenlevingstype:
landbouwers

Cultuurgroep:
Bandkeramiekers

Landbouwers zoeken en vinden ideale leefomgeving