Banner a la carte

Plaatselijke variant van Romeinse cultuur ontwikkelt zich

Trefwoorden:
keizer Tiberius, mengcultuur, overname Romeinse cultuur, romanisering

Periode:
Romeinse tijd (10 voor Christus - 300 na Christus)

Domein:
sociaal

Samenlevingstype:
landbouwers

Cultuurgroep:
Romeinen

Plaatselijke variant van Romeinse cultuur ontwikkelt zich

Loden baar uit de tijd van keizer Tiberius.