Banner a la carte

Leven volgens de seizoenen

Trefwoorden:
landbouwactiviteiten per seizoen, seizoenen

Periode:
Neolithicum (5300 - 4900 voor Christus)

Domein:
economisch

Samenlevingstype:
landbouwers

Cultuurgroep:
Bandkeramiekers

Stenen dissel gebruikt om bomen om te hakken.

Maalsteen: ligger en loper.

Aardewerken pot.