Banner a la carte

Overvloed maakt leven makkelijker

Trefwoorden:
bosrijk en waterrijk landschap, milde temperaturen, vissen, voedsel in overvloed

Periode:
Mesolithicum (12 000 jaar geleden - 5400 voor Christus)

Domein:
economisch

Samenlevingstype:
jagers-verzamelaars

Cultuurgroep:
Mesolithische mensen

Overvloed maakt leven makkelijker

Plaque in kwartsiet, gesteente uit Wommersom ten dele bewerkt.

Vuurstenen pijlpunt in de vorm van een schuin gekapt trapezium.