Banner a la carte

Meer ruilhandel dankzij ploeg en wiel

Trefwoorden:
graanoverschotten, handelsnetwerken, ruilhandel, uitvinding kar, uitvinding ploeg, uitvinding wiel

Periode:
Neolithicum (3000 - 1800 voor Christus)

Domein:
economisch

Samenlevingstype:
landbouwers

Cultuurgroep:
Bekermensen

Meer ruilhandel dankzij ploeg en wiel

Doorboorde hamer, stenen imitatie van een strijdhamer in koper.

Lemmer, vuurstenen dolk.