Banner a la carte

Keizer Augustus stimuleert romanisering

Trefwoorden:
keizer Augustus, mengcultuur, romanisering, strategische ligging Tongeren

Periode:
Romeinse tijd (10 voor Christus - 300 na Christus)

Domein:
sociaal

Samenlevingstype:
landbouwers

Cultuurgroep:
Romeinen

Keizer Augustus stimuleert romanisering