Banner a la carte

Boerengemeenschap is schakel in runderteelt

Trefwoorden:
akkerbouw, Romeinse landbouweconomie, runderteelt, woonstalhuizen

Periode:
Romeinse tijd (10 voor Christus - 300 na Christus)

Domein:
economisch

Samenlevingstype:
landbouwers

Cultuurgroep:
Romeinen

Boerengemeenschap is schakel in runderteelt