Banner a la carte

Vele boerengemeenschappen vormen stam van de Eburonen

Trefwoorden:
Eburonen, eigen munt, koningen, patroon-cliëntsysteem, stamverband

Periode:
IJzertijd (150 - 57 voor Christus)

Domein:
sociaal, politiek-territoriaal

Samenlevingstype:
landbouwers

Cultuurgroep:
Kelten

Vele boerengemeenschappen vormen stam van de Eburonen