Banner a la carte

Het leven op het platteland

Trefwoorden:
arme zandgronden, graan, heerbanen, platteland, vruchtbare leemgronden

Periode:
Romeinse tijd (10 voor Christus - 300 na Christus)

Domein:
economisch

Samenlevingstype:
landbouwers

Cultuurgroep:
Romeinen

Het leven op het platteland