Banner a la carte

Een mysterieus fenomeen

Trefwoorden:
bronzen voorwerpen, depots (verzameling van materialen doelbewust begraven)

Periode:
Bronstijd (1100 - 825 voor Christus)

Domein:
cultuur-godsdienst

Samenlevingstype:
landbouwers

Cultuurgroep:
Urnenveldmensen

Een mysterieus fenomeen

Bronsdepot, bronzen bijlen die mensen doelbewust hebben gedeponeerd.

Bronzen bijl.