Banner a la carte

Villabewoners vereren goden op eigen cultusplaats

Trefwoorden:
cultusplaats, openluchtheiligdom

Periode:
Romeinse tijd (10 voor Christus - 300 na Christus)

Domein:
cultuur-godsdienst

Samenlevingstype:
landbouwers

Cultuurgroep:
Romeinen

Villabewoners vereren goden op eigen cultusplaats

Sokkel van een Jupiterzuil.

Viergodensteen.