Banner a la carte

Boeren maken aardewerk volgens vast procedé

Trefwoorden:
aardewerk, bandkeramiek

Periode:
Neolithicum (5300 - 4900 voor Christus)

Domein:
economisch

Samenlevingstype:
landbouwers

Cultuurgroep:
Bandkeramiekers

Boeren maken aardewerk volgens vast procedé

Fragment van een versierde pot.

Voorraadpot.