Banner a la carte

Jagers-verzamelaars hebben vaste trekroutes

Trefwoorden:
nomaden, rondtrekken op ritme seizoenen, tentenkamp

Periode:
Paleolithicum (15 000 jaar - 14 300 jaar geleden)

Domein:
sociaal

Samenlevingstype:
jagers-verzamelaars

Cultuurgroep:
Magdaleniaan-mensen

Jagers-verzamelaars hebben vaste trekroutes