Banner a la carte

Boeren in de ban van vee

Trefwoorden:
mensen en vee leven onder één dak, woonstalhuizen

Periode:
Bronstijd (1800 - 1600 voor Christus)

Domein:
sociaal

Samenlevingstype:
landbouwers

Cultuurgroep:
Hilversum-mensen

Boeren in de ban van vee