Banner a la carte

Residentieel Tongeren is ook stad van ambachtslieden

Trefwoorden:
ambachtelijke nijverheid, ambachtslui, hoornbewerker, leerlooier, pottenbakker

Periode:
Romeinse tijd (10 voor Christus - 300 na Christus)

Domein:
economisch

Samenlevingstype:
landbouwers

Cultuurgroep:
Romeinen

Residentieel Tongeren is ook stad van ambachtslieden

Beker.

Kookkan.

Kruik.

Oorpot.