Banner a la carte

Vicus vervult stedelijke functies op platteland

Trefwoorden:
commercieel en religieus centrum, handelspost, Vicus

Periode:
Romeinse tijd (10 voor Christus - 300 na Christus)

Domein:
cultuur-godsdienst

Samenlevingstype:
landbouwers

Cultuurgroep:
Romeinen

Vicus vervult stedelijke functies op platteland

Viergodensteen en beeld van een godin.

Fragmentair beeld van een godin.