Banner a la carte

Georganiseerd leven in kampen

Trefwoorden:
been en gewei bewerken, huiden bewerken, pijlen maken, vuursteen kappen, water koken

Periode:
Paleolithicum (13 700 jaar - 12 800 jaar geleden)

Domein:
sociaal

Samenlevingstype:
jagers-verzamelaars

Cultuurgroep:
Federmesser-mensen

Georganiseerd leven in kampen

Federmesser-spits, vuurstenen pijlspits.

Polijststeen, zandsteen om pijlschachten gladder te maken.

Okerstift.